Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Εκπαιδευτική ημερίδα "Πολλαπλή νοημοσύνη: θεωρία και πράξη"
Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017
ώρα 09:00


https://www.google.gr/maps/place/%CE%9C%CE%B5%CE%B3.+%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%84%CF%83%CE%AC%CF%82,+%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85+157+73/@37.9833586,23.7738514,18.44z/data=!4m8!1m2!2m1!1zzrrOv8-Bz4XPhM-DzrHPgiAmIM68zrXOs86xzrvOv8-FIM6xzrvOtc6-zrHOvc60z4HOv8-F!3m4!1s0x14a197f8011bf797:0xa80c6a9d22079c6d!8m2!3d37.9835029!4d23.77493025ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
Μεγ. Αλεξάνδρου & Κορυτσάς
Ζωγράφου (Γουδή)
Χάρτης --> εδώΟργανωτική Επιτροπή
  • Ανδριανή Βούξινου MSc, Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
  • Δρ Ευστράτιος Διαμαντής, Διευθυντής 5ου Γυμνασίου Ζωγράφου 
  • Δρ Νικόλαος Τριπόδης, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Συντονιστές προγράμματος
Ανδριανή Βούξινου,   Νικόλαος Τριπόδης


Εισηγητές
  • Αβραάμ Μαυρόπουλος, Phd Επιστήμες Αγωγής, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος
  • Γεώργιος Φλουρής,  Phd Επιστήμες Αγωγής, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.


 
Πρόγραμμα

09:00  Εγγραφές
09:30  Πολλαπλή νοημοσύνη: θεωρία και πράξη
10:30  Συζήτηση 

11:00  Διάλειμμα, καφές

11:30  Πολλαπλή νοημοσύνη: θεωρία και πράξη
12:30  Συζήτηση
13:00  Αναστοχασμός, σύνθεση, συμπεράσματα και αξιολόγηση της ημερίδας.


Θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής στο τέλος της ημερίδας.
 

                 Νικόλαος Τριπόδης                                      Ανδριανή Βούξινου
            Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.                            Σχολική Σύμβουλος Φ.Α.