Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

4η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 8Α ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


22.9.2017


Σε συνέχεια του αρ.πρωτ.  154710/18.09.2017/Δ5 εγγράφου με θέμα
«Σχολικές αθλητικές δραστηριότητες - 4η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» θα θέλαμε,
προς διευκόλυνσή σας να επισημάνουμε τα κάτωθι:1.Εκ παραδρομής στην σελ. 2, στην τελευταία παράγραφο η ημερομηνία Παρασκευή 14/10/2016
 όπως διορθωθεί σε Παρασκευή 13/10/2017
και στην υποπερίπτωση 4 (στο κάτω μέρος της σελ.2
η ημερομηνία Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016
όπως διορθωθεί σε Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και2. Η Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα/κηδεμόνα 
και η ονομαστική κατάσταση συμμετοχής
απαιτείται μόνο σε περίπτωση μετακίνησης για την 
διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων εκτός της σχολικής μονάδας.


Γραμματεία Δ/νσης Φυσικής Αγωγής.