Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Εκπαιδευτική ημερίδα (25.1.2018) “Αποτελεσματικές διαδικασίες, προσεγγίσεις και πρακτικές για το σύγχρονο Ελληνικό σχολείο”

Πέμπτη  25 Ιανουαρίου 2018, ώρα 10:30


Αμφιθέατρο ‘Μίκης Θεοδωράκης’


Δημαρχείου Παπάγου-Χολαργος


Περικλέους 55, Χολαργός

ΧΑΡΤΗΣ

Πρόγραμμα ημερίδαςΠροεδρείο

Αθανάσιος Ανδρώνης, Νικόλαος Τριπόδης, Αθανάσιος Φαλούκας


10:15-10:30 Χαιρετισμοί


10:30-11:00 “Ένα πλαίσιο κριτικού (ανα)στοχασμού και ‘αρχιτεκτονικής της διδασκαλίας’ για μια αποτελεσματική προσέγγιση του διδακτικού έργου: Από τους παλαιούς στους νέους ρόλους του εκπαιδευτικού”. Γεώργιος Φλουρής, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.


11:00-11:15 “Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας”. Νικόλαος Τριπόδης, Σχολικός Σύμβουλος, Πρόεδρος Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.      


11:15-11:45 “Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης και η εφαρμογή της για αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση”. Αβραάμ  Μαυρόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος


11:45- 12:15 Διάλειμμα
Προεδρείο

Ανδριανή Βούξινου, Γεώργιος Τσιναρέλης, Γεώργιος Πασιάς


12:15-12:45 “Η αξιοποίηση της θεωρίας του Gardner  για την αποτελεσματική διδασκαλία των λαϊκών χορών”.  Παγώνα Μπουρνέλλη, Καθηγήτρια  Ε.Κ.Π.Α.


12:45-13:15 “Αποτελεσματική ‘λειτουργική μεθοδολογία’ αντί για τη διαχείριση της συμπεριφοράς”. Γεώργιος Τσιναρέλης, Visiting Professor University of Nicosia


13:15-13:45 “Η ‘αυτο-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας’ ως αποτελεσματικό μέσο βελτίωσης του σχολείου και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών”. Γεώργιος Πασιάς, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.


 13:45-14:00 Αναστοχασμός- κλείσιμο ημερίδας

Η ημερίδα είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Β', Α', Δ' Αθήνας και Δυτικής Αττικής* (σχολεία αρμοδιότητας Σχολικών Συμβούλων Ν. Τριπόδη , Α. Βούξινου).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές Φυσικής Αγωγής, εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής Δ.Ε. και διευθυντές σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε. δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην ηλεκτρονική δ/νση
αναφέροντας τα  εξής στοιχεία:

·     
  •    Ονοματεπώνυμο
  •    Θέση
  •    Σχολική μονάδα    
  •    Τηλέφωνο επικοινωνίαςΘα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής στο τέλος της ημερίδας.


Πληροφορίες
  • Μαρία Κουτούση 210-60.80.654
  • Καλλιρρόη Νταλαχάνη  210-60.96.163
  • Έκτορας Εμμανουηλίδης  210-60.96.163

Συνδιοργάνωση:


·        Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. B΄ Αθήνας
·        Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής Β΄ και Α΄ Αθήνας*
·        Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής
·        Δήμος Παπάγου-ΧολαργούΟργανωτική Επιτροπή 


·        Ηλίας Αποστολόπουλος, Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού
·        Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη, Αντιδήμαρχος Παιδείας Παπάγου-Χολαργού
·        Αθανάσιος Ανδρώνης, Διευθυντής Π.Ε. Β' Αθήνας
·        Ανδριανή Βούξινου, Σχολική Σύμβουλος
·        Ερατώ Παλαιολόγου, Εκπαιδευτικός
·        Βασιλική Τερζή, Εκπαιδευτικός
·        Νικόλαος Τριπόδης, Σχολικός Σύμβουλος, Πρόεδρος Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.
.     Αθανάσιος Φαλούκας, Διευθυντής Δ.Ε. Β' Αθήνας
Γραμματεία


·        Στυλιανή Δημητριάδου, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής
·        Αναστάσιος Δικαστόπουλος, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής
·        Έκτορας Εμμανουηλίδης, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής
·        Καλλιρρόη Νταλαχάνη, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής
·        Μαρία Κουτούση, Εκπαιδευτικός Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας
·        Παρασκευή Μιχαηλίδου, Υπεύθυνη Ομάδας Φυσικής Αγωγής Β΄ Αθήνας
·        Δημήτριος Πολύζος, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής
·        Φλωρίντα Χριστουλάκη, Διοικητικός Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας
Επιστημονική Επιτροπή


·        Αθανάσιος Ανδρώνης, Διευθυντής Π.Ε. Β' Αθήνας
·        Ανδριανή Βούξινου, Σχολική Σύμβουλος
·        Αβραάμ Μαυρόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος
·        Παγώνα Μπουρνέλλη, Καθηγήτρια  Ε.Κ.Π.Α.
·        Γεώργιος Πασιάς, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
·        Νικόλαος Τριπόδης, Σχολικός Σύμβουλος, Πρόεδρος Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.      
·        Γεώργιος Τσιναρέλης, Visiting Professor University of Nicosia
·        Αθανάσιος Φαλούκας, Διευθυντής Δ.Ε. Β' Αθήνας
·        Γεώργιος Φλουρής, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
Συντονιστές σεμιναρίου


·        Νικόλαος Τριπόδης
·        Ανδριανή Βούξινου

Αθανάσιος Ανδρώνης, Διευθυντής Π.Ε. Β' Αθήνας
Ανδριανή Βούξινου, Σχολική Σύμβουλος, Γενική Γραμματέας Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.  
Νικόλαος Τριπόδης, Σχολικός Σύμβουλος, Πρόεδρος Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α
Αθανάσιος Φαλούκας, Διευθυντής Δ.Ε. Β' Αθήνας