Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

21ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 27 - 29/4/2018