ΛΥΚΕΙΑ / ΑΤΟΜΙΚΑ----------------------------------------------------------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18


ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-18

--------------------------------------------------------------------


ΣΤΙΒΟΣΠΡΟΣΟΧΗ..!! ...kind reminder :)

Τα υποδείγματα - δηλώσεις & καταστάσεις συμμετοχής που αποστέλλονται στην Ομάδα Φυσικής Αγωγής να είναι πλήρως συμπληρωμένες αναφορικά με τα στοιχεία που ζητούνται. Δήλωση με εκκρεμότητα ελλιπών στοιχείων δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί διαδικαστικά.


Αγαπητοί συνάδελφοι που συνοδεύετε ομάδες Λυκείων στους σχολικούς αγώνες Α' φάσηςΕφιστούμε ακόμη μια φορά την προσοχή σας στην ορθότητα και πληρότητα του φακέλου των σχολικών ομάδων που υποβάλετε στην γραμματεία πριν την έναρξη του αγώνα που θα συμμετέχετε.- Συγκεκριμένα και πάντα βάσει της επικαιροποιημένης Δ5, η βεβαίωση της υγείας του παιδιού προκειμένου να συμμετέχει σε αγώνες, γίνεται με ιατρική σφραγίδα & υπογραφή Ιατρού επί της Σχολικής Αθλητικής Ταυτότητας (Άρθρο 9.2 / απόφαση Δ-5) μόνο...! Δεν θα γίνεται με συνημμένη επιπλέον βεβαίωση.- Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής. Ειδικότερα, μόνο για τους μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α’ τάξη Λυκείου και είναι γεννηθέντες το έτος 2002 γίνεται δεκτή βεβαίωση και από παιδίατρο.- Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα.- Προσκομίζεται φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (σε κάθε περίπτωση)Οποιαδήποτε συνθήκη από τις παραπάνω δεν ικανοποιείται, αυτόματα θα θέτει τον μαθητή/τρια εκτός αγώνα.Καλή αγωνιστική χρονιά---------------------------------------------
Εντυπα για την συμμετοχή στα ατομικά αγωνίσματα:

1] Υπεύθυνη δήλωση γονέα

2] Αθλητική μαθητική ταυτότητα

3] Κατάσταση συμμετοχης (υπόδειγμα 2) 

ΠΡΟΣΟΧΗ..!!

α) Καταγράφουμε πλήρως τα στοιχεία και τα αποστέλλουμε στον διοργανωτή μόνο σε μορφή excel οπως σας αποστέλλεται με την προκήρυξη αλλά σας παρουσιάζουμε και εδώ. Οποιαδήποτε άλλη μορφή της κατάστασης συμμετοχής (π.χ. jpeg, pdf, word) δεν ειναι επεξεργασιμη και θα επιστρεφεται πίσω στον αποστολέα.

β) οταν θα ονοματισετε την κατασταση συμμετοχης, να αναφερετε στην ονοματοδοσια α) το σχολειο και β) το αγωνισμα ..οπως στο παραδειγμα: