ΑΠΟΦΑΣΗ Δ-5 & ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

...η τροποποίηση της Δ5 (25.1.2019) εδώ


-----------

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ Δ-5

ΓΙΑ ΤΟΝ Κ.Φ.Α.
ΠΡΟΣΟΧΗ..!! ...kind reminder :)

Τα υποδείγματα - δηλώσεις & καταστάσεις συμμετοχής που αποστέλλονται στην Ομάδα Φυσικής Αγωγής να είναι πλήρως συμπληρωμένες αναφορικά με τα στοιχεία που ζητούνται. Δήλωση με εκκρεμότητα ελλιπών στοιχείων δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί διαδικαστικά.

Αγαπητοί συνάδελφοι που συνοδεύετε ομάδες Λυκείων στους σχολικούς αγώνες Α' φάσης


Εφιστούμε ακόμη μια φορά την προσοχή σας στην ορθότητα και πληρότητα του φακέλου των σχολικών ομάδων που υποβάλετε στην γραμματεία πριν την έναρξη του αγώνα που θα συμμετέχετε.
- Συγκεκριμένα και πάντα βάσει της επικαιροποιημένης Δ5, η βεβαίωση της υγείας του παιδιού προκειμένου να συμμετέχει σε αγώνες, γίνεται με ιατρική σφραγίδα & υπογραφή Ιατρού επί της Σχολικής Αθλητικής Ταυτότητας (Άρθρο 9.2 / απόφαση Δ-5) μόνο...! Δεν θα γίνεται με συνημμένη επιπλέον βεβαίωση.- Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής. Ειδικότερα, μόνο για τους μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α’ τάξη Λυκείου και είναι γεννηθέντες το έτος 2002 & 2003 γίνεται δεκτή βεβαίωση και από παιδίατρο.- Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα.- Προσκομίζεται φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (σε κάθε περίπτωση)Οποιαδήποτε συνθήκη από τις παραπάνω δεν ικανοποιείται, αυτόματα θα θέτει τον μαθητή/τρια εκτός αγώνα.Καλή αγωνιστική χρονιά

-      ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

----------------------------------------------------Λίστες ομαδικών

 Είναι η "δεξαμενή" απ' όπου η ομάδα επιλέγει σε κάθε αγώνα τους αθλητές-τριες για να συγκροτηθει.

Δεν αλλάζουν από την έναρξη της Α' φάσης μέχρι και την λήξη της Γ' φάσης.

Αποστέλλονται στην ΟΦΑ της Β' Αθηνας αμέσως μόλις λάβει το σχολείο την προκήρυξη των αγώνων.

-      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1α (ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ- ονομαστική κατάσταση)
Λίστα 22 ατόμων


-      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1β (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ- ονομαστική κατάσταση)
Λίστα 24 ατόμων


-      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1γ (ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ - ονομαστική κατάσταση)
Λίστα 20 ατόμων


-      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1δ (ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ - ονομαστική κατάσταση)
Λίστα 22 ατόμων


--------------------------------------------------------------------------      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 (Κατάσταση συμμετοχής ατομικών - ΛΥΚΕΙΑ)


-      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 (Κατάσταση συμμετοχής ομαδικών - ΛΥΚΕΙΑ)
------------------------------------------------------      Βάρη οργάνων ρίψεων, ύψη & αποστάσεις εμποδίων κλπ
------------------------------------------------------------------------

-      Α.Δ.Υ.Μ. (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή)


-      ΦΕΚ που αναφέρεται στο Α.Δ.Υ.Μ.


-      Ερμηνευτική εγκύκλιος για το Α.Δ.Υ.Μ.------------------------------------------------------

-      ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ