ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

http://gfaba.blogspot.com/2018/10/2018-19_11.html


26.2.2018

Ανακοίνωση: Μάθημα κολύμβησης και καιρικά φαινόμενα


σας ενημερώνουμε για το μάθημα κολύμβησης των Δημοτικών σχολείων σε σχέση με τα καιρικά φαινόμενα.

Τα τμήματά σας θα τα στέλνετε κανονικά στα κολυμβητήρια βάσει του προγράμματος, ασχέτως των καιρικών φαινομένων που επικρατούν, εκτός αν έχει εκδοθεί κάποια ανακοίνωση από την Δ/νση Π.Ε. όπου κατά την συγκεκριμένη περίπτωση δίνει κάποια άλλη οδηγία.

Οι προπονητές τους εάν και εφ' όσον χρειαστεί, θα τροποποιούν στο κολυμβητήριο, τον τρόπο και χώρο του μαθήματος.

Η συντονίστρια των μαθημάτων κολύμβησης11.1.2018

Ανακοίνωση: Μάθημα κολύμβησης Δημοτικών Σχολείων - Μετακινήσεις
Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα της Κολύμβησης στα Δημοτικά Σχολεία θα ξεκινήσει μετά από την διάθεση των λεωφορείων από την Περιφέρεια, για την μεταφορά των μαθητών.Θα υπάρξει από μέρους μας άμεση γραπτή ενημέρωση των ενδιαφερομένων για οποιαδήποτε σχετική εξέλιξη____________________________________________


ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Το σχολείο ζητά από τον γονέα / κηδεμόνα τα εξής:


α)   Υπεύθυνη δήλωση που επιτρέπει ΜΟΝΟ την μετακίνηση του μαθητή-τριας για το μάθημα της κολύμβησης

β)   Σε περίπτωση αρνητικής δήλωσης, πρέπει να προσκομιστεί ιατρική βεβαίωση που εισηγείται απαλλαγή του μαθητή-τριας από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής

ΣΧΕΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ  2017-18


-      Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος φυσικής αγωγής στην Γ' και Δ' τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-      ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ


-      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ