ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΕΦΑΑ


Υγειονομικές εξετάσεις & πρακτικές δοκιμασίες υποψηφίων ΤΕΦΑΑ - 6.2018Οι Δ/νσεις Δ.Ε. που θα συγκροτήσουν επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικών δοκιμασιών υποψηφίων ΤΕΦΑΑ για τον Ιούνιο 2018
(19-29/6/2018), είναι οι: 1. Α' Αθήνας
 2. Β' Αθήνας  (Δήμοι της Β' Αθήνας --> εδώ, εξυπηρετείται και η Δ.Δ.Ε. Κυκλάδων)
 3. Γ' Αθήνας
 4. Δ' Αθήνας
 5. Ανατολικής Αττικής
 6. Πειραιά (Προγραμμα   &   Οδηγιες)
 7. Αχαϊας
 8. Αρκαδίας  (Πρόγραμμα   &   Οδηγίες)
 9. Ανατ. Θεσσαλονίκης
 10. Δυτ. Θεσσαλονίκης
 11. Εβρου
 12. Καβάλας
 13. Ιωαννίνων
 14. Κοζάνης
 15. Λάρισας
 16. Τρικάλων
 17. Ηρακλείου (Οδηγιες για "Παγκρήτιο")

Οποιαδήποτε σχετική ενημέρωση που αφορά την επιτροπή της Β' Αθήνας, θα αναρτάται εδώ στο blog μας άμεσα

-   ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ ΟΠΩΣ ΕΣΤΑΛΛΗΣΑΝ ΣΤΑ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ (31.5.2018)

-   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΦΑΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (15.5.2018)

-   EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΛ 2018 (16.3.2018)
Πρακτικές και υγειονομικές δοκιμασίες
της Β' Αθήνας
υποψηφίων Σ.Ε.Φ.Α.Α.
Ιουνίου 2018


Την Τρίτη 19 Ιουνίου, θα δοθεί η δυνατότητα σε περίπου 60-70 υποψηφίες (κορίτσια), να εξεταστούν στην "σφαιροβολία" και στο "άλμα σε μήκος", αμέσως μετά την υποβολή των δικαιολογητικών τους.

Ομοίως, την Τετάρτη 20 Ιουνίου θα δοθεί η δυνατότητα σε 60-70 υποψήφιους (αγόρια), να εξεταστούν στην "σφαιροβολία" και στο "άλμα σε μήκος".


Προτεραιότητα τις δύο παραπάνω ημέρες θα έχουν οι υποψήφιοι/ες που έχουν κάποιο ιδιαίτερο περιοριστικό λόγο να εξεταστούν κατά προτεραιότητα (π.χ. υποψήφιοι από Κυκλάδες που έχουν διανυκτερεύσεις και ακτοπλοϊκές μετακινήσεις)


Οι παραπάνω πρακτικές δοκιμασίες όπως φαίνεται και από το πρόγραμμα παρακάτω, θα διεξαχθούν στο Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού (Στ. Δέλτα 15, Ψυχικό). Στον ίδιο χώρο θα εδρεύει η γραμματεία. Η είσοδος στον χώρο των εξετάσεων βρίσκεται 50μ. πριν την κεντρική πύλη των εγκαταστάσεων του Κολλεγίου (είσοδος ασθενοφόρων στον αγωνιστικό χώρο).


Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να εξεταστούν στις πρακτικές δοκιμασίες τις παραπάνω δύο πρώτες ημέρες αντίστοιχα (19 & 20/6/2018) 
να το δηλώσουν στην υποδοχή των εγκαταστάσεων στους υπεύθυνους της επιτροπής που θα διαχειρίζονται την είσοδο των υποψηφίων.

H γραμματειακή εξυπηρέτηση των παραπάνω υποψηφίων, θα γίνει κατά προτεραιότητα προκειμένου να έχουμε την έναρξη της εξέτασης των υποψηφίων στην ώρα που αναγράφεται στο πρόγραμμα.


----------------------------------------------


ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπενθυμίζεται ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τρίτη  19 Ιουνίου 2018  μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους (2017-2018) οι μαθητές της τελευταίας τάξης, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ  καθώς και οι απόφοιτοι των Λυκείων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, κατέθεσαν αίτηση - δήλωση στο Λύκειό τους από τις 16  έως και τις 30 Μαρτίου 2018 για συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρχείο υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Όσοι απόφοιτοι  διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:
          
      Σημειώνεται ότι η κολύμβηση (50μ. ελεύθερο) περιλαμβάνεται στα τέσσερα (4) αγωνίσματα από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τρία για εξέταση. Για την ίση μεταχείριση των υποψηφίων πρέπει το αγώνισμα αυτό να διεξάγεται σε κολυμβητήριο των 50μ.

Λόγω της έλλειψης κολυμβητηρίου 50 μ. στην πόλη της Κοζάνης το αγώνισμα της κολύμβησης θα διεξαχθεί στην πόλη της Πτολεμαΐδας.

Επίσης όσοι θα προσέρχονταν στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και επιθυμούν να εξεταστούν στο αγώνισμα της κολύμβησης, λόγω έλλειψης κολυμβητηρίου 50μ. στην συγκεκριμένη πόλη, θα πρέπει να προσέλθουν για όλες τις πρακτικές δοκιμασίες τους στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Λάρισα.

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.

Οι συγκεκριμένοι χώροι διεξαγωγής των αγωνισμάτων και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε επιτροπής, ανακοινώνονται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που εξετάζονται στις 19 και 20, 21 Ιουνίου αντίστοιχα, όπως και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 22 μέχρι και 30 Ιουνίου 2018, εφόσον συμπίπτει η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας με αυτή της εξέτασής τους, μπορούν να ζητούν από την οικεία Επιτροπή, η οποία και οφείλει να ορίζει, διαφορετική ημέρα εξέτασης.
  

     Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:

α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες

β)  - ακτινογραφία θώρακα με γνωμάτευση και με φωτογραφία επάνω στην ακτινογραφία σφραγισμένη από το νοσοκομείο ή το διαγνωστικό κέντρο (Όχι σε CD).

     - καρδιογράφημα με γνωμάτευση και σφραγίδα με ονοματεπώνυμο του υποψηφίου επί του καρδιογραφήματος

     - βεβαίωση οπτικής οξύτητας με γνωμάτευση για κάθε οφθαλμό

      Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

γ) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου.


δ) Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.

ε) Στυλό για τη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων


   Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου του 2010, κάθε αθλητής που θεωρείται υπαίτιος για άκυρη εκκίνηση αποκλείεται. Κατά τις πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνισμα (Δρόμοι & κολύμβηση).

Σε περίπτωση μη συμμετοχής του υποψηφίου σε αγώνισμα που έχει ήδη δηλώσει με αίτησή του ότι θα εξεταστεί, σημειώνεται στο πινάκιο η ένδειξη ΑΠΟΥΣΙΑ και για την εξαγωγή του μέσου όρου υπολογίζεται ως βαθμός του αγωνίσματος το μηδέν (0). Ο υποψήφιος βαθμολογείται μόνο αν έχει λάβει μέρος σε ένα (1) τουλάχιστον αγώνισμα. Ο υποψήφιος που δε λαμβάνει μέρος σε κανένα αγώνισμα α π ο κ λ ε ί ε τ α ι από τη διαδικασία επιλογής για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Οι αθλητές με διακρίσεις που εμπίπτουν στον αθλητικό νόμο, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στην γραμματεία για αίτηση, Υγειονομική εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία και να διαγωνιστούν σε ένα τουλάχιστον αγώνισμα.

Οι υποψήφιοι κατά τη διεξαγωγή των πρακτικών δοκιμασιών έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς και συμμόρφωσης προς τους κανόνες ευταξίας, καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των μελών της εξεταστικής επιτροπής.


Ο υποψήφιος που εξετάζεται σε περισσότερες από μία (1) επιτροπές αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. με απόφαση της επιτροπής οργάνωσης εξετάσεων και επιλογής.


Ειδικότερα για την Β' Αθήνας


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Από την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού (Στ. Δέλτα 15, Ψυχικό) 

Τηλέφωνο γραμματείας
μόνο κατά τις ημέρες και ώρες του προγράμματος
210-6798163

Οι υποψήφιοι/ες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. πρέπει να παρουσιαστούν στις Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας στο παραπάνω Γυμναστήριο.

Η είσοδος στο Γυμναστήριο επιτρέπεται Μ Ο Ν Ο στους υποψηφίους .
  

Κολλέγιο Αθηνών - Ψυχικού
Δρόμοι 200μ. & 400μ., Σφαιροβολια, Αλμα σε μηκος

----------------

Δημοτικό Κολυμβητήριο Μεταμόρφωσης


Οι υποψήφιοι-ες να έχουν μαζί τους αθλητικό ρουχισμό, καπέλο, μπουκάλι νερό (δεν υπάρχει πρόσβαση σε κυλικείο) και ότι σχετικό κρίνουν απαραίτητο προκειμένου να εξεταστούν στις πρακτικές δοκιμασίες της ημέρας.

_____________________________Πώς βαθμολογούνται οι επιδόσεις στις πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ 

      Οι υποψήφιοι επιλέγουν 3 από τα 4 αγωνίσματα Η βαθμολόγηση των υποψηφίων που λαμβάνουν μέρος στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ (Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) γίνεται ανά αγώνισμα και επίδοση σύμφωνα με όσα προβλέπει η Υ.Α Φ.251/66296/Α5/19-4-2016 (ΦΕΚ 1236/Β/27-4- 2016) του Υπουργείου Παιδείας.


      Θυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι/ες επιλέγουν 3 από τα 4 αγωνίσματα. Τα παραπάνω αγωνίσματα διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Στο άλμα σε μήκος και στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αγωνισμάτων αποτελεί το βαθμό των πρακτικών δοκιμασιών που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων. Βαθμός επίδοσης του υποψηφίου στις πρακτικές δοκιμασίες είναι ο μέσος όρος των βαθμών στα τρία αγωνίσματα που διαγωνίστηκε και ο οποίος εκφράζεται μεπροσέγγιση δεκάτου. Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5) το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του πρώτου δεκαδικά ψηφία. (ΦΕΚ 1538/2002 – Αριθ.Φ.253/128314/Β6)
Μόρια Αγωνισμάτων = Βαθμός επίδοσης (μέσος όρος αγωνισμάτων) Χ 2 Χ 100. τα οποία προστίθενται στα μόρια που προκύπτουν από τις επιδόσεις στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των υποψηφίων.Ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να λαβει ο υποψήφιος από τα αθλήματα είναι: 4.000 (μόρια) – Δεν υπάρχει απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μορίων από τα αθλήματα.
Αναδημοσίευση από compass | Σπύρος Παπαχαρίσης